HOME    mypage    Japanese    library    university    Feedback
Return to Browse by Author

Sort by Title |  Sorting by Date
TitleAuthors Date of Issue
[症例報告]病理組織診断にて乳癌との鑑別が問題となった乳腺線維腺腫の1例 : 症例呈示と文献的考察我喜屋, 亮; 山下, 雅知; 大城, 直人; 慶田, 喜信; 比嘉, 司; 当山, 勝徳; 武島, 正則; 平安山, 英義; 仲間, 健; 新垣, 京子; Gakiya, Akira; Yamashita, Masatomo; Ohshiro, Naoto; Keida, Yoshinobu; Higa, Tsukasa; Touyama, Katsunori; Takeshima, Masanori; Henzan, Hideyoshi; Nakama, Ken; Arakaki, Kyoko; 与勝病院外科; 中頭病院外科; 中頭病院病理1993
[症例報告]小結節陰影で発見された肺放線菌症の1例下地, 勉; 玉城, 和則; 仲田, 清剛; 石原, 昌清; 岸本, 広次; 當山, 勝徳; 仲間, 健; 斎藤, 厚; Shimoji, Tsutomu; Tamaki, Kazunori; Nakada, Seigo; Ishihara, Masakiyo; Kishimoto, Hirotsugu; Toyama, Katsunori; Nakama, Ken; Saito, Atsushi; 中頭病院内科; 中頭病院外科; 琉球大学医学部内科学第一講座1994

Showing 2 items.